AUTO PARKING

Całodobowy parking strzeżony

Auto Parking

W obrębie naszej firmy zapewniamy bezpieczne, dozorowane przechowanie pojazdów osobowych i ciężarowych. Dysponujemy parkingiem ogrodzonym, oświetlonym, o dużej pojemności. Jesteśmy w stanie przyjąć kilkadziesiąt pojazdów osobowych oraz kilkanaście pojazdów ciężarowych. Specjalizujemy się w przechowaniu pojazdów uszkodzonych i aut zabezpieczanych do celów procesowych przez Policję. Świadczymy usługi parkingowe klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom i instytucjom administracji publicznej. Dzięki technicznemu wyposażeniu możliwe jest przechowywanie pojazdów oraz ich części pod zadaszeniem lub w zamknięciu. Ułatwione jest przeprowadzanie szczegółowych oględzin i ekspertyz, np po zgłoszeniu szkody komunikacyjnej, które odbywa się z udziałem naszego personelu. Zapewniamy możliwość objęcia usług parkingowych bezgotówkowym systemem rozliczenia, w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych. Na podstawie stosownego dokumentu w postaci cesji wierzytelności, fakturę za usługę skierujemy bezpośrednio do ubezpieczyciela, zobowiązanego w ramach danej umowy AC lub deliktu OC.

Po umieszczeniu auta na naszym parkingu klient ma zapewnioną pomoc w podstawowych czynnościach likwidacyjnych (zgłoszenie szkody, wymiana dokumentów szkodowych z ubezpieczycielem, asysta techniczna przy oględzinach rzeczoznawcy).

Dojazd do naszego parkingu możesz sprawdzić w dziale kontakt.
Ceny usług i wysokość należności z tytułu czynności przechowania pojazdu w trybie administracyjnym, możesz sprawdzić w dziale cennik (dostępny wkrótce).