24/7(33) 8 588 588

Co muszę zrobić aby odebrać z parkingu auto usunięte z drogi w trybie Dyspozycji przez Policję lub inne uprawnione służby?

Auto usunięte na parking „na dyspozycję” odebrać można po uiszczeniu określonej przepisami opłaty administracyjnej na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie i po przedstawieniu wymaganych dokumentów. Należą do nich: dowód opłaty, polisa OC pojazdu, zezwolenie Policji na odbiór pojazdu, dowód osobisty osoby odbierającej. Pamiętaj, że pojazd odebrać może wyłącznie właściciel, wpisany w dowodzie rejestracyjnym auta (tylko gdy jest możliwe jego okazanie w momencie odbioru) lub osoba wskazana w zezwoleniu Policji. Personel parkingu nie ma możliwości weryfikowania danych o właścicielu – uprawnionym do odbioru w żadnej z państwowych baz danych (typu CEPIK) i w razie jakichkolwiek niejasności jest zobowiązany odmówić wydania pojazdu. Odbiór wymaga w kolejności:
1. Przybycia na parking celem przyjęcia naliczenia opłaty administracyjnej;
2. Uiszczenia opłaty na konto Starostwa (np. w kasie urzędu);
3. Udania się na Komendę lub właściwy dla sprawy komisariat Policji celem uzyskania zezwolenia;
4. Przyjazdu po odbiór samochodu na parking z kompletem wymienionych wyżej dokumentów.

Komentowanie zamknięte.