24/7(33) 8 588 588

Co muszę zrobić aby odebrać z parkingu auto zatrzymane w trybie Zlecenia przez Policję lub inne uprawnione służby?

Auto zajęte w ramach procedury „zlecenia” zostało zabrane na parking w celach procesowych. Do odbioru konieczne jest uzyskanie zezwolenia jednostki Policji lub innej służby, dokonującej zajęcia pojazdu. W celu uzyskania informacji o terminie i sposobie uzyskania tego zezwolenie należy kontaktować się z jednostką prowadzącą daną sprawę. Termin oczekiwania na zwolnienie auta zależny jest od charakteru czynności, do których przeprowadzenia zobowiązana jest Policja.

Komentowanie zamknięte.