24/7(33) 8 588 588

Co to jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita, zwana też kasacyjną, jest to sposób wypłaty odszkodowania, w którym ubezpieczyciel wykazuje nieopłacalność naprawy pojazdu (stwierdza, że koszt naprawy przekracza wartość uszkodzonego pojazdu sprzed szkody) i wypłaca kwotę różnicy pomiędzy wartością auta przed szkodą i po szkodzie.

Komentowanie zamknięte.