24/7(33) 8 588 588

Czy w ramach likwidacji szkody z własnego autocasco (AC) należy mi się samochód zastępczy?

Tak, ale zależy to od rodzaju / wariantu zawartej polisy AC. Konieczne jest każdorazowe sprawdzenie danego wniosku ubezpieczeniowego, ogólnych warunków ubezpieczenia, a czasami również skierowanie zapytania do swojego towarzystwa ubezpieczeń, aby mieć pewność co do tego uprawnienia oraz jego zakresu (maksymalny czas, akceptowalna klasa / cena najmu pojazdu itp.)

Komentowanie zamknięte.