24/7(33) 8 588 588

Czy zgłoszenie szkody wymaga odwiedzin w placówce ubezpieczyciela?

Nie, obecnie większość towarzystw prowadzi infolinie dla obsługi szkód, przyjmuje zgłoszenia poprzez formularze na stronach internetowych lub przez e-mail. Pomoc w zgłoszeniu szkody można też uzyskać od podmiotów wyspecjalizowanych w likwidacjach szkód, takich jak nasz zakład. Pomoc taka w ramach kompleksowej likwidacji szkód udzielana jest bez dodatkowego wynagrodzenia.

Komentowanie zamknięte.