24/7(33) 8 588 588

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody komunikacyjnej z OC sprawcy?

Chociaż przepisy mówią o tym, że roszczenia za szkody materialne przedawniają się po dwóch, a niektóre po trzech latach, należy trzymać się zasady, że im wcześniej ubezpieczyciel sprawcy szkody wie o szkodzie, tym szybciej i precyzyjniej może zadbać o jej zlikwidowanie i zabezpieczyć się przed nadmiernym wzrostem kosztów. Szkodę taką należy zatem zgłosić niezwłocznie (do kilku dni od szkody) po jej zaistnieniu, ponieważ ubezpieczyciel sprawcy może odmówić poniesienia niektórych kosztów z nią związanych, o których dowiedział się z opóźnieniem. Jeśli upłynie znaczny okres ubezpieczyciel sprawcy może też mieć problem z oceną, które uszkodzenia auta uznać za związane ze szkodą.

Komentowanie zamknięte.