24/7(33) 8 588 588

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody z dobrowolnego ubezpieczenia AC?

Termin zgłoszenia szkody z autocasco określany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) zazwyczaj bardzo precyzyjnie. Wynosi on najczęściej kilka dni, zależnie od ubezpieczyciela, przy czym o kradzieży/utracie pojazdu należy informować natychmiast, a o szkodach pokolizyjnych itp. „niezwłocznie”, ale nie przekraczając terminów zapisanych w OWU. W praktyce istnieje też pojęcie terminu zgłoszenia od momentu zauważenia uszkodzeń, ponieważ zdarza się, że drobne szkody, np. parkingowe, użytkownik zauważa po kilku dniach (np. przy myciu samochodu, przy zabieraniu pasażera, który wsiądzie z drugiej strony pojazdu). Wtedy terminu zapisane w OWU biegną od daty zauważenia szkody.

Komentowanie zamknięte.