338588588 biuro@bascik.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Kompleksowe likwidacje szkód komunikacyjnych

Kompleksowe likwidacje szkód komunikacyjnych

Oferta obejmuje wszelkie czynności z zakresu pomocy drogowej, napraw blacharsko – lakierniczych, parkowania strzeżonego, ewentualnego wynajmu pojazdu zastępczego, zgłaszania szkód, podejmowania kontaktów z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu doprowadzenia do należytego zlikwidowania szkody komunikacyjnej. W ramach usługi dbamy o to, żeby relacja pomiędzy poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym była uczciwa, czyli żeby poszkodowany skorzystał z przepisami zagwarantowanych uprawnień, a towarzystwo mogło sprawnie obsłużyć szkodę i naprawić ją bez zbędnej zwłoki. Elementem usługi może być naprawa w systemie bezgotówkowym.