338588588 biuro@bascik.pl

LIKWIDACJA SZKÓD

Kompleksowe likwidacje szkód komunikacyjnych

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Jedną z wiodących specjalizacji naszej firmy jest likwidacja szkód komunikacyjnych (w tym również bezgotówkowa likwidacja szkód z OC sprawcy oraz bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych autocasco). W ramach udzielonego zlecenia możemy zająć się kompleksowym usunięciem następstw zdarzenia, albo też wykonać tylko część usług, wynikających z potrzeb, jakie wygenerowała szkoda po kolizji. Szkoda samochodowa, w zarysie, wymaga wyceny naprawy, w zakresie robocizny, materiałów oraz podzespołów, zakupu części i materiałów, następnie przeprowadzenia remontu, w zakresie blacharskim, mechanicznym, lakierniczym oraz elektrycznym / elektronicznym [zależnie od rozmiaru i rozległości uszkodzeń], a także, we wskazanych prawem przypadkach, poddania pojazdu kontroli, po usunięciu usterek. Klient warsztatu może także, w ramach zlecenia, skorzystać z odpłatnego najmu auta zastępczego. Szkody komunikacyjne skutkują zazwyczaj przerwą w użytkowaniu własnego pojazdu. Jeśli szkoda po kolizji nie wyłączyła auta z użytkowania, przerwa ta może zostać ograniczona do samego czasu naprawy [klient jeździ pojazdem, aż do wyznaczonego terminu rozpoczęcia naprawy, a auto przekazuje tylko na czas czynności warsztatowych]. Gorszym wariantem jest sytuacja, w której rodzaj uszkodzeń, od razu, wyklucza pojazd z ruchu, bowiem może to generować dodatkowe koszty likwidacji szkody, takie jak: konieczność holowania do zakładu [często z miejsca kolizji], konieczność posiłkowania się wynajmem auta zastępczego na dłuższy okres i prowadzeniem czynności przygotowawczych pod presją czasu [wycena szkody, szybkie sprowadzenie części i znalezienie wolnego terminu na warsztacie bywają kłopotliwe]. Zajmujemy się likwidacją szkód komunikacyjnych na pojazdach osobowych, ciężarowych, specjalnych, a także dotyczących maszyn rolniczych. Dzięki wielostanowiskowej organizacji pracy dysponujemy nieodległymi terminami napraw.

 

Szkody komunikacyjne

Szkoda samochodowa po kolizji może być skutkiem kontaktu pomiędzy dwoma pojazdami lub większą ich liczbą lub pomiędzy pojazdem, a ładunkiem innego samochodu. Do kategorii likwidacji szkód komunikacyjnych zaliczona być może także szkoda po kolizji z rozmaitymi elementami infrastruktury, tak drogowej [po uderzeniach w podbudowy znaków, oświetlenia, w zapory, bariery energochłonne, krawężniki, filary mostowe], jak i prywatnej [ogrodzenia posesji, elementy małej architektury, drzewa], a nawet uszkodzenia po wypadkach, z udziałem osób i zwierząt oraz w skrajnych przypadkach, skutki wandalizmu. Szczególnie te ostatnie, jako trudne do przewidzenia, a coraz częstsze, skłaniają wielu posiadaczy pojazdów do zabezpieczania pojazdu dobrowolną polisą AC. Należy także uwzględnić, każdorazowo, jeśli szkoda po kolizji powstała z naszej winy, czy nie jesteśmy zobowiązani również do naprawienia szkód komunikacyjnych, które wywołaliśmy poza własnym pojazdem. To samo dotyczy szkody komunikacyjnej nam wyrządzonej. Klient każdorazowo ma prawo, w ramach likwidacji szkód, wskazać uszkodzone mienie, nie stanowiące wyposażenia pojazdu [przewożone rzeczy osobiste, ładunek auta, poranione zwierzę, które podróżowało z nami], a także ewentualny uszczerbek na zdrowiu, własny, czy współpasażerów.

 

Szkoda samochodowa

Jak wspomniano wcześniej szkoda samochodowa będzie zatem traktowana wyłącznie jako uszkodzenie mienia, w postaci samochodu i ewentualna przerwa w możliwości jego użytkowania. O ile likwidacja szkód komunikacyjnych, kiedy obciąża polisę sprawcy [likwidacja szkód z OC sprawcy] albo dobrowolne polisy typu assistance i autocasco [likwidacja szkód komunikacyjnych autocasco], daje pewne możliwości prawne i umowne odzyskania wielu kosztów, poniesionych na naprawienie szkody, o tyle szkoda po kolizji, w której nie ustalono winowajcy, albo w której sami zawiniliśmy, w zakresie, na który nie posiadamy zabezpieczenia polisą, wymaga samodzielnego, racjonalnego i szybkiego rozprawienia się z problemem. W takim przypadku najlepiej skorzystać z pomocy dobrze zorganizowanego i właściwie wyposażonego warsztatu.