338588588 biuro@bascik.pl

NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

Usługi rozliczane bezgotówkowo

Naprawy bezgotówkowe (usługi rozliczane bezgotówkowo)

W ramach likwidacji skutków szkody komunikacyjnej (w tym również w ramach kompleksowej likwidacji szkody komunikacyjnej) możliwe jest zastosowanie rozliczenia bezgotówkowego. Naprawy bezgotówkowe realizujemy na podstawie zawartej z nami umowy cesji, przejmujemy na siebie ciężar uzyskania zapłaty za wykonane, w ramach likwidacji, usługi. Dotyczy to wszelkich czynności (np. holowanie, parkowanie) i samych napraw, które uznano za związane ze szkodą i za które dane towarzystwo przyjmuje odpowiedzialność, w związku ze zdarzeniem OC [w takich razach to bezgotówkowa likwidacja szkody z OC sprawcy] lub w ramach zawartej polisy AC [jest to wtedy bezgotówkowa likwidacja szkody autocasco] . Usługa pozwala poszkodowanym nie angażować własnych środków finansowych do zaspokojenia potrzeb, związanych z pojazdem, w czasie likwidacji szkody. Bezgotówkowa likwidacja szkody z OC sprawcy w naszym przypadku kierowana jest, zarówno, do posiadaczy pojazdów osobowych, ale także do poszkodowanych właścicieli ciężkich środków transportu, takich jak samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy, naczepy, maszyny rolnicze.

 

Bezgotówkowa likwidacja szkody

Jak już wspomnieliśmy bezgotówkowa likwidacja szkody z OC sprawcy obejmować może wszelkie czynności z zakresu pomocy drogowej, napraw blacharskich, lakierniczych i mechanicznych, parkowania strzeżonego, ewentualnego wynajmu pojazdu zastępczego, zgłaszania szkód, podejmowania kontaktów z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w celu doprowadzenia do należytego zlikwidowania szkody komunikacyjnej. Bezgotówkowa likwidacja szkody z OC sprawcy daje liczne korzyści. Przede wszystkim pozwala na dopilnowanie prawidłowego przebiegu relacji pomiędzy poszkodowanym, a towarzystwem ubezpieczeniowym. Daje poszkodowanemu możliwość skorzystania z, przepisami zagwarantowanych, uprawnień, zaś towarzystwo może sprawnie obsłużyć szkodę i naprawić ją bez zbędnej zwłoki. Jak widać z powyższego, naprawa auta z OC sprawcy, czy bezgotówkowa naprawa samochodu z OC sprawcy to zaledwie jeden ze składników, z jakich złożona jest naprawa szkody z OC sprawcy.

 

Naprawa auta z OC sprawcy

Sama naprawa auta z OC sprawcy wiąże się z pewnymi prawami poszkodowanych, które winny być dopilnowane, przez sprawny warsztat. Naprawa z OC sprawcy wiąże się z możliwością tak zwanego przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Oznacza to, że naprawa szkody z OC sprawcy powinna skutkować zastosowaniem technologii, materiałów oraz części zamiennych o jakości nie gorszej, od tych, jakie zostały uszkodzone na pojeździe. Mówiąc wprost, należy zadbać o to, aby naprawa z OC sprawcy skutkowała prawidłowym zamontowaniem nowych i oryginalnych części zamiennych, jeśli pojazd, który uległ szkodzie, z takich właśnie części był zbudowany. Tu uwaga: bezgotówkowa likwidacja szkody autocasco rożni się, w tym względzie, bowiem wtedy to wariant, zawartej z ubezpieczycielem, umowy decyduje o jakości zastosowanych części. Naprawa auta z OC sprawcy obejmuje wszystkie kategorie remontów, czyli: naprawy blacharskie, naprawy lakiernicze, naprawy mechaniczne, naprawy elektryczne.