338588588 biuro@bascik.pl

NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

Usługi rozliczane bezgotówkowo

Naprawy bezgotówkowe (usługi rozliczane bezgotówkowo)

W ramach likwidacji skutków szkody komunikacyjnej (w tym również w ramach kompleksowej likwidacji szkody komunikacyjnej) możliwe jest zastosowanie rozliczenia bezgotówkowego. Na podstawie zawartej z nami umowy cesji, przejmujemy na siebie ciężar uzyskania zapłaty za wykonane w ramach likwidacji usługi. Dotyczy to wszelkich czynności (np. holowanie, parkowanie) i napraw, które uznano za związane ze szkodą i za które dane towarzystwo przyjmuje odpowiedzialność w ramach zawartej polisy AC lub w związku ze zdarzeniem OC. Usługa pozwala poszkodowanym nie angażować własnych środków finansowych do zaspokojenia potrzeb związanych z pojazdem w czasie likwidacji szkody.