338588588 biuro@bascik.pl

USŁUGI KOPARKOWE CIESZYN, SKOCZÓW

Usługi minikoparką i miniładowarką

Usługi koparką i ładowarką – Cieszyn, Skoczów

Świadczymy usługi koparką w zakresie wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych (przyłącza, odwodnienia) przemieszczania mas ziemnych i niwelacji terenów. Oczywiście wszystkie roboty ziemne są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Specjalizujemy się w maszynach o małym gabarycie pozwalających na pracę w ciasnych przestrzeniach i minimalizujących rozmiar szkód wokół pola pracy, co ma znaczenie dla przywrócenia stanu poprzedniego zagospodarowania. Usługi koparką oferujemy klientom z Cieszyna, Skoczowa i okolicznych miejscowości. Zapraszamy do współpracy klientów, którym zależy na tym, aby roboty ziemne zostały odpowiednio wykonane w krótkim czasie.

Usługi minikoparką

Oferujemy usługi minikoparką Posiadamy obecnie dwie maszyny tego typu. Zlecenie wykonania prac dopasowanym do zadania sprzętem mechanicznym daje oszczędność czasu, oszczędności paliwa, łatwość pracy, bezpieczeństwo na budowie, precyzję wykopów, niewielkie odkłady ziemi z wykopów. Ceny usług minikoparką nie są wysokie, szczególnie w relacji do kosztu pracy i dowozu wielkiego sprzętu jak również do robocizny ręcznej. Oferujemy atrakcyjne rozliczenia. Szybko reagujemy na zmieniające się zapotrzebowanie klienta. Udzielamy niezbędnego doradztwa w zakresie prawidłowego i pragmatycznego harmonogramu zleconego zadania. Wszędzie, gdzie nie można wprowadzić dużego sprzętu budowlanego, a pracę chcemy przeprowadzić szybko i bez angażowania większej ilości osób sprawdzają się właśnie usługi minikoparką. Dla zoptymalizowania robót, szczególnie wykonywanych na większych powierzchniach, gdzie potrzebne jest usuwanie urobku na inną część nieruchomości, zalecamy klientom połączoną usługę lub wynajem wozideł budowlanych równocześnie, z minikoparką.

Nasze minikoparki wyposażone są w rozmaite oprzyrządowanie, począwszy od łyżek do wąskich wykopów liniowych, poprzez łyżki do skarpowania / obsypywania, a skończywszy na wiertnicy hydraulicznej. Minikoparka może zatem świadczyć usługi, polegające, na wykonywaniu rozmaitych robót ziemnych, na budowie: Mogą to być: przygotowanie wykopów pod przyłącza, a także wewnętrzne linie rozdzielcze, prądu, wody, kanalizacji, kopanie fundamentów i płyt fundamentowych pod lekkie obiekty budowlane [na przykład pod domy mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące] Roboty przygotowawcze pod elementy małej architektury, jak altany, baseny, itp., prace techniczne, wykopy i odwierty pod ogrodzenia i mury oporowe, czy też formowanie skarp i terenów przydomowych, pod ogrody. Usługi minikoparką to łatwość wykonywania robót na niewielkiej przestrzeni. Sprawdzają się w miejscach ciasnych, gdzie nie możemy albo nie chcemy zajmować zbyt dużego obszaru na wykonanie robót. Cechuje się też łatwością manewrowania i przejazdu przez, wszelkiego rodzaju, „wąskie gardła.” Minikoparkę można wprowadzić pomiędzy obiekty budowlane, wjechać nią, bez większych szkód, w urządzony już ogród, za ogrodzenia murki, na skarpy, a nawet do wnętrza wznoszonych obiektów kubaturowych, na przykład na etapach otwartych, fundamentowania, wznoszenia ścian, itp.

 

Ceny usług minikoparką

Minikoparka generuje relatywnie niewielkie nakłady finansowe na usługi budowlane. Koszt i czas przemieszczania takiego sprzętu do miejsca wykonywania robót jest wielokrotnie tańszy i krótszy od sprzętów typu ciężkiego. Usługi minikoparką zastępują często mozolną i kosztowną, a także trudną do zorganizowania pracę ludzi. Oferujemy atrakcyjne ceny wykonywanych usług, zależne od wielkości powierzonego zadania, czasu i rodzaju środków technicznych. W celu poznania ceny usług minikoparką zachęcamy do bezpośredniego kontaktu na, dedykowany, numer telefonu oraz adres e-mail.