338588588 biuro@bascik.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest naprawa bezgotówkowa?

Naprawa bezgotówkowa oznacza upoważnienie warsztatu do odbioru wynagrodzenia za naprawę pojazdu bezpośrednio od zobowiązanego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czym jest bezgotówkowa likwidacji szkody?

Jest to upoważnienie warsztatu do uzyskania wynagrodzenia za wszelkie usługi, związane z daną likwidacją szkody (np. holowanie, parkowanie, najem pojazdu, naprawa). Pozwala naprawić skutki szkody bez angażowania własnych pieniędzy.

Czy w ramach likwidacji szkody z OC sprawcy należy mi się samochód zastępczy?

Tak, auto zastępcze jest jednym z elementów naprawienia szkody, którego sfinansowanie jest obowiązkiem ubezpieczyciela z tytułu szkody OC.

Czy w ramach likwidacji szkody z własnego autocasco (AC) należy mi się samochód zastępczy?

Tak, ale zależy to od rodzaju / wariantu zawartej polisy AC. Konieczne jest każdorazowe sprawdzenie danego wniosku ubezpieczeniowego, ogólnych warunków ubezpieczenia, a czasami również skierowanie zapytania do swojego towarzystwa ubezpieczeń, aby mieć pewność co do tego uprawnienia oraz jego zakresu (maksymalny czas, akceptowalna klasa / cena najmu pojazdu itp.)

Czy koszty parkowania, holowania itp. nie pomniejszą kwoty należnego mi odszkodowania za samochód z tytułu OC sprawcy?

Nie, są to różne tytuły odszkodowawcze w szkodzie, co oznacza, że niezbędne koszty dodatkowe w szkodzie, a takimi bywają holowanie, parking czy najem auta zastępczego, musi ponieść ubezpieczyciel sprawcy szkody nie pomniejszając puli na zadośćuczynienie za samochód, niezależnie od tego, czy auto będzie naprawiane, czy też wystąpi szkoda całkowita.

Czy likwidacja szkody w aucie na gwarancji wymaga naprawy w ASO mojej marki?

Nie, ale warto zadbać o to, by warsztat, w którym auto jest naprawiane, posiadał odpowiednią wiedzę o technologii napraw, zastosował oryginalne części i nie dopuszczał się uproszczeń, które mogą doprowadzić do znacznej utraty trwałości podzespołów pojazdu i jednocześnie wartości auta.

Co to jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita, zwana też kasacyjną, jest to sposób wypłaty odszkodowania, w którym ubezpieczyciel wykazuje nieopłacalność naprawy pojazdu (stwierdza, że koszt naprawy przekracza wartość uszkodzonego pojazdu sprzed szkody) i wypłaca kwotę różnicy pomiędzy wartością auta przed szkodą i po szkodzie.

Co to jest szkoda częściowa?

Szkoda częściowa, jest to sytuacja, kiedy poszkodowany może żądać naprawy auta (naprawa jest opłacalna) albo przyjąć odszkodowanie kwotowe, zaproponowane przez ubezpieczyciela.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody komunikacyjnej z OC sprawcy?

Chociaż przepisy mówią o tym, że roszczenia za szkody materialne przedawniają się po dwóch, a niektóre po trzech latach, należy trzymać się zasady, że im wcześniej ubezpieczyciel sprawcy szkody wie o szkodzie, tym szybciej i precyzyjniej może zadbać o jej zlikwidowanie i zabezpieczyć się przed nadmiernym wzrostem kosztów. Szkodę taką należy zatem zgłosić niezwłocznie (do kilku dni od szkody) po jej zaistnieniu, ponieważ ubezpieczyciel sprawcy może odmówić poniesienia niektórych kosztów z nią związanych, o których dowiedział się z opóźnieniem. Jeśli upłynie znaczny okres ubezpieczyciel sprawcy może też mieć problem z oceną, które uszkodzenia auta uznać za związane ze szkodą.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody z dobrowolnego ubezpieczenia AC?

Termin zgłoszenia szkody z autocasco określany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) zazwyczaj bardzo precyzyjnie. Wynosi on najczęściej kilka dni, zależnie od ubezpieczyciela, przy czym o kradzieży/utracie pojazdu należy informować natychmiast, a o szkodach pokolizyjnych itp. „niezwłocznie”, ale nie przekraczając terminów zapisanych w OWU. W praktyce istnieje też pojęcie terminu zgłoszenia od momentu zauważenia uszkodzeń, ponieważ zdarza się, że drobne szkody, np. parkingowe, użytkownik zauważa po kilku dniach (np. przy myciu samochodu, przy zabieraniu pasażera, który wsiądzie z drugiej strony pojazdu). Wtedy terminu zapisane w OWU biegną od daty zauważenia szkody.

Czy zgłoszenie szkody wymaga odwiedzin w placówce ubezpieczyciela?

Nie, obecnie większość towarzystw prowadzi infolinie dla obsługi szkód, przyjmuje zgłoszenia poprzez formularze na stronach internetowych lub przez e-mail. Pomoc w zgłoszeniu szkody można też uzyskać od podmiotów wyspecjalizowanych w likwidacjach szkód, takich jak nasz zakład. Pomoc taka w ramach kompleksowej likwidacji szkód udzielana jest bez dodatkowego wynagrodzenia.

Co muszę zrobić, aby skorzystać z pomocy assistance w razie wypadku / kolizji?

Należy skontaktować się telefonicznie z centrum alarmowym danego ubezpieczyciela lub operatora assistance pod numerem, który jest podany zazwyczaj na druku posiadanej polisy, poinformować o miejscu i okolicznościach zdarzenia oraz określić zakres oczekiwanej pomocy.

Jak postępować, jeśli nie posiadam ubezpieczenia assistance, a potrzebuję pomocy w postaci holowania?

Jeśli Twoje auto uległo uszkodzeniu lub awarii, uniemożliwiającym jazdę, możesz zadzwonić na infolinię alarmową własnego ubezpieczyciela, który podpowie Ci dalszą ścieżkę, np poda kontakt do podmiotu pomocy drogowej lub wyśle holownik własnej sieci assistance. Możesz też zapytać na pobliskiej stacji paliw, zadzwonić do kogoś z rodziny, znajomych, aby wyszukał dla ciebie kontakt do pomocy drogowej, spytać Policjanta, jeśli patrol jest obecny przy zdarzeniu, użyć wyszukiwarki internetowej, jo ile posiadasz przy sobie sprzęt do komunikacji z internetem. Zawsze wyraźnie oznakuj miejsce postoju / kolizji trójkątem. Jeśli jest to możliwe przestaw auto na stację paliw, do zatoczki autobusowej, na pobocze. Zadbaj o bezpieczeństwo siebie i swoich pasażerów. Na drogach szybkiego ruchu opuść pas drogowy lub staraj się przebywać jak najdalej od jezdni. Od razu informuj służby drogowe, gdy położenie Twojego pojazdu stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Co muszę zrobić aby odebrać z parkingu auto zatrzymane w trybie Zlecenia przez Policję lub inne uprawnione służby?

Auto zajęte w ramach procedury „zlecenia” zostało zabrane na parking w celach procesowych. Do odbioru konieczne jest uzyskanie zezwolenia jednostki Policji lub innej służby, dokonującej zajęcia pojazdu. W celu uzyskania informacji o terminie i sposobie uzyskania tego zezwolenie należy kontaktować się z jednostką prowadzącą daną sprawę. Termin oczekiwania na zwolnienie auta zależny jest od charakteru czynności, do których przeprowadzenia zobowiązana jest Policja.

Co muszę zrobić aby odebrać z parkingu auto usunięte z drogi w trybie Dyspozycji przez Policję lub inne uprawnione służby?

Auto usunięte na parking „na dyspozycję” odebrać można po uiszczeniu określonej przepisami opłaty administracyjnej na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie i po przedstawieniu wymaganych dokumentów. Należą do nich: dowód opłaty, polisa OC pojazdu, zezwolenie Policji na odbiór pojazdu, dowód osobisty osoby odbierającej. Pamiętaj, że pojazd odebrać może wyłącznie właściciel, wpisany w dowodzie rejestracyjnym auta (tylko gdy jest możliwe jego okazanie w momencie odbioru) lub osoba wskazana w zezwoleniu Policji. Personel parkingu nie ma możliwości weryfikowania danych o właścicielu – uprawnionym do odbioru w żadnej z państwowych baz danych (typu CEPIK) i w razie jakichkolwiek niejasności jest zobowiązany odmówić wydania pojazdu. Odbiór wymaga w kolejności:
1. Przybycia na parking celem przyjęcia naliczenia opłaty administracyjnej;
2. Uiszczenia opłaty na konto Starostwa (np. w kasie urzędu);
3. Udania się na Komendę lub właściwy dla sprawy komisariat Policji celem uzyskania zezwolenia;
4. Przyjazdu po odbiór samochodu na parking z kompletem wymienionych wyżej dokumentów.